A rendezvények szabályozásáról készített hasznos táblázatot a MaReSz

Forrás: turizmus.com

 2021. május 26. 19:21

Mivel a koronavírus elleni védőoltással oltottak száma elérte az ötmilliót, így május 23-tól életbe léptek az újabb lazítások, melynek értelmében bizonyos korlátozásokkal, de újra lehet rendezvényeket tartani.

A rendezvényekre vonatkozó szabályozásokról a könnyebb értelmezhetőség érdekében a Magyarországi Rendezvényszervezők és -szolgáltatók Szövetsége (MaResz) összeállított egy összefoglaló anyagot, táblázatba rendezve az egyes rendezvénytípusok szerint.

A tájékoztató kitér a kulturális és sportrendezvényekre, a magán- és családi rendezvényekre, ezen belül is a lakodalmakra, valamint a zenés-táncos rendezvényekre.

 

Üzleti rendezvények szabályozása

A felsorolt rendezvénytípusokba nem tartozó eseményeket a jogszabály egyéb rendezvények elnevezéssel szabályozza.

A MaResz állásfoglalása szerint ebbe a kategóriába sorolhatók az üzleti rendezvények, konferenciák, kongresszusok, szakmai vásárok, kiállítások, incentive programok, valamint egyéb üzleti, gazdasági és oktatási célú események.

Ezekre az alábbi előírások vonatkoznak:

  • Amennyiben szabadtéren rendezik meg és az ott foglalkoztatottakon kívül 500 főnél kevesebben vannak jelen, akkor a koronavírus ellen nem védett személyek is részt vehetnek. 500 fő fölött viszont kizárólag védettségi igazolvánnyal rendelkező személyek, valamint a felügyeletük alatt lévő,  18 életévüket be nem töltött kiskorúak vehetnek részt a rendezvényen.
  • Zárt térben tartott egyéb rendezvényen létszámtól függetlenül kizárólag koronavírus ellen védett személy, valamint a felügyelete alatt lévő, 18- életévét be nem töltött személy vehet részt.


Felső létszámhatár nincs ezekre a típusú eseményekre.

 

Védettségi igazolvány ellenőrzése

Fontos felelősségi szabály, hogy mind a rendezvény szervezője, mind a helyszín üzemeltetője felelnek a résztvevők védettségi igazolványának és életkorának ellenőrzésért.

A védettségi igazolvány meglétét vagy az életkort ellenőrző személy jogosult az érintett személyazonosságának igazolására alkalmas hatósági igazolványon szereplő adatok megismerésére, azzal a feltétellel, hogy az adatokat semmilyen módon nem rögzítheti.

A védettségi igazolvány meglétéhez kötött egyéb rendezvényeken kötelesek annak a személynek a beléptetését megtagadni, valamint a belépését megakadályozni, aki a koronavírus elleni védettségét vagy az életkorát e rendeletben meghatározott módon nem igazolja.

 

Hol kell maszkot viselni?

Maszkviselés a résztvevők számára zárt téren szervezett kulturális, sport, zenés-táncos és egyéb rendezvényeken nem kötelező, amennyiben azon csak védettségi igazolvánnyal rendelkező személyek vehetnek részt. Magán- és családi eseményen zárt térben, amennyiben a többi vendégtől elkülönítve tartják, nem kötelező a maszkviselés.

A rendezvényeken foglalkoztatott személyek védettségi igazolvány nélkül is dolgozhatnak az eseményen, ez esetben a maszkviselés kötelező számukra.

Egyéb esetben a maszkhasználat szabályait a rendezvény szervezője – ennek hiányában a rendezvény helyszínének vezetője – határozza meg, azzal a kitétellel, hogy a maszkhasználatot nem tilthatja meg.

A MaReSz alábbi táblázatában részletesen bemutatjuk, hogy az egyes rendezvénytípusokra milyen szabályok, létszámkorlát és látogatási feltételek vonatkoznak (nagyításhoz kattintson a képre!):

Az egyes rendezvénytípusokra vonatkozó szabályok (nagyításhoz kattintson a képre!)

Forrás: MaReSz