A Colonnade közleménye

Forrás: turizmus.com

 2016. szeptember 30. 14:28

A Colonnade Ins. S.A. Magyarországi Fióktelepe felhívja a figyelmet, hogy a hatályos jogszabályok szerint az utazásszervezőknek 2016. október 31-ig meg kell újítaniuk vagyoni biztosítékukat.

A szabályok szerint kötvényüket eddig az időpontig kell eljuttatniuk a Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatalhoz személyesen, vagy postára kell azt adni a határidő lejártáig.