Likviditás és faktoring

Szerző: FIZETETT TARTALOM

Forrás: turizmus.com

 2022. május 17. 19:05

A likviditás, vagyis fizetőképesség rendkívül fontos bármilyen vállalkozás életében, hiszen enélkül nincs se biztonságos napi ügymenet, se növekedés. Ennek biztosításában segíthet a faktoring.

Ahhoz, hogy egy cég határidőre tudja teljesíteni kötelezettségeit, likvid eszközökre van szüksége. Pénzügyi stabilitás szükséges a fejlődés érdekében, illetve válsághelyzetek átvészeléséhez is. De gondot okozhat egy új versenytárs megjelenése is, vagy a vevői ízlés változása, egy törvényi változás is. A likviditás fenntartásához pénzintézeti segítség lehet a megoldás.

 

Mit nyújt a digitális faktoring?

A faktoring finanszírozás lehetőséget biztosít a vállalkozások számára, hogy hitel felvétele, újabb adósságokba sodródás nélkül gyakorlatilag a saját pénzük felhasználásával javítsanak megingott likviditásukon. A FlexiBill 100% online digitális faktoring révén tudja biztosítani az igénybevevő likviditását, növekedését főként olyan esetekben, amikor a problémákat a hosszú fizetési határidőkre történő fizetések jelentik.

Digitális faktoring során a faktorcég megfinanszírozza a vevőköveteléseket, vagyis még a 30-90 napos fizetési határidő előtt kifizeti a számlák ellenértékének 80-90%-át a vevők helyett. A maradék összeg faktoring díjjal csökkentett részének kifizetésére a vevő fizetése után kerül sor.

A likviditási gyorsráta érzékenyebben mutatja a finanszírozási problémákat

Fotó: flexibill.hu

 

Hogyan mérhető egy cég likviditása?

A fizetőképesség mérésének legfontosabb mutatója a likviditási ráta, amely azt mutatja meg, hogy a vállalkozás ki tudja-e fizetni 1 éven belül az esedékes tartozásait.

Számítása során az 1 éven belül likviddé tehető eszközök - készpénz, értékpapírok - összességét kell elosztani az 1 éven belül esedékes kötelezettségek - készletek, követelések - összegével. Általánosságban elmondható, hogy amennyiben a mutató érték 1-nél nagyobb, akkor pénzügyileg stabilnak tekinthető a vállalkozás. Értéke nagymértékben függ az iparágtól, amelyben a cég tevékenykedik, továbbá a vállalkozás méretétől, pénzügyi-jogi körülményektől.

Amennyiben a likviditási ráta 1 alatt van, az a legtöbb cég esetében azt jelzi, hogy fennáll a fizetésképtelenség esélye. Természetesen vannak kivételek.

Az sem kedvező, ha a ráta értéke jóval nagyobb, mint 1, ez ugyanis azt mutatja, hogy túl sok a kintlévősége, készlete.

 

Likviditási gyorsráta és faktoring

A likviditási mutatót és egyéb mérőszámokat, mint például a likviditási gyorsráta, a bankok, faktorházak is minden esetben használják, amikor kockázatelemzést végeznek egy hitelfelvételi vagy faktoring kérelem esetén.

A likviditási gyorsráta érzékenyebben mutatja a finanszírozási problémákat, ugyanis a rövid lejáratú eszközöknek csupán egy szűkített körét veszi figyelembe, azokat az eszközöket, amelyek fedezetként szolgálnak a követelések teljesítésére - vagyis a készleteket nem. Optimális értéke nagyobb mint 1.

Faktoring segítségével a kintlévőségek behajthatók, készpénzre válthatók, vagyis jó lehetőséget biztosít a vállalkozásoknak a halasztott fizetésekből eredő likviditási nehézségek áthidalására.

(X) Ennek a cikknek az előállításában a Turizmus.com szerkesztősége nem vett részt.