Fogyasztóvédelem: tisztességtelenül járt el a Ryanair

Forrás: turizmus.com

 2018. július 23. 15:13

A Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége felhívja az utazók figyelmét arra, hogy nemcsak a poggyászok sérülése, elvesztése, hanem késése esetén is jár kártérítés.

A Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége (FEOSZ) határozott álláspontja az, hogy tömeges esetek felelős légifuvarozók esetében nem fordulhatnak elő. Nem tisztességes eljárás az, hogy gazdasági érdekek miatt az utasok ne kapják meg a légi fuvarozók, így a Ryanair szerződésben vállalt, és az utasok által kifizetett szolgáltatásait.

A Montreali Egyezmény szigorú felelősségi szabályokat állapít meg többek között a fenti esetekben. Előírja, hogy a poggyászszállítás során bekövetkező megsemmisülés, elvesztés, kár vagy késedelem esetén a fuvarozó felelőssége utasonként 1000 különleges lehívási jogra (SDR) korlátozódik. A különleges lehívási joggal kapcsolatban említett összegek esetében a Nemzetközi Valutaalap (IMF) által meghatározott különleges lehívási jog alkalmazandó. Így ezen összegeket kell a nemzeti valutákra átváltani. Jelenleg 1 SDR kb. 390 forint. Ez tehát a kártérítési összeg maximuma, azonban ennek csak töredék összegét szokták a légi fuvarozók megfizetni.

Ha egy utas kártérítést kér, ezt írásban kell jeleznie a légi fuvarozónak a poggyász kiszolgáltatásától számított 21 napon belül

Fotó: pixabay.com

„Nekünk utasoknak kell tudnunk bizonyítani, hogy pontosan mekkora kár ért minket. Ezt pedig sokszor nehéz összegszerűsíteni és bizonyítani. Ha a csomag késése miatt bármit vásárolnunk kell, arról kérjünk számlát, hogy utóbb azt be tudjuk nyújtani. Sajnos fel kell készülni arra, hogy ne csak a feladott poggyászunkban legyenek az alapvető fontosságú holmik, hanem adott esetben a kézipoggyászban is” – ajánlja közleményében a FEOSZ.


A FEOSZ szerint sajnos elég kicsi az esély arra, hogy az utasok valóban kapnak kártérítést. Ugyanis a Ryanair esetében nincs telefonos magyar nyelvű ügyfélszolgálat, nincs magyarországi fióktelep, vagy legalább egy kézbesítési cím, ahova fordulhatnának a magyar utasok.

Rengeteg különféle mondvacsinált indokkal utasítja el a panaszokat a Ryanair, de a jogszabály meghatározza azt is, hogy mikor mentesül a fuvarozó. A fuvarozó viseli a felelősséget azért a kárért, amelyet az utasok, a poggyász vagy az áru légi fuvarozása során előállt késedelem okozott. Kizárólag akkor nem terheli felelősség a késedelem miatt bekövetkezett kárért, ha bizonyítja, hogy ő maga, az alkalmazottai és megbízottai minden ésszerűen szükségessé váló lépést megtettek a kármegelőzés érdekében, vagy azt bizonyítja, hogy lehetetlen volt, hogy ő maga, az alkalmazottai vagy megbízottai ilyen lépéseket tegyenek.

A Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége évek óta szorgalmazza, hogy a kormány készítse el az új fogyasztóvédelmi politikáját. Ebben az esetben a jogalkotó számára meg lehetne határozni, hogy pontosan mely területek fogyasztóvédelmi szabályozását kell felülvizsgálni. Például a fogyasztóvédelmi törvényben a közszolgáltatási tevékenységet folytató vállalkozások esetében szigorú szabályokat találunk az ügyfélszolgálatok működtetésével kapcsolatosan, legyen szó személyes panaszkezelésről, vagy az öt percen belüli kötelező élőhangos telefonos elérhetőségről. Hasonló előírások vonatkozhatnának a légi társaságokra is.