Erdei Bálint: szólítsuk meg a minőségi szolgáltatást kereső turistát!

Forrás: turizmus.com

 2018. június 25. 09:20

Interjúsorozatunkban a Magyar Turisztikai Szövetség kurátorai válaszolnak kérdéseinkre. Válaszaikból, reményeink szerint, kirajzolódik, mit várhat a turisztikai szakma a „szövetségek szövetségének” megalakulásától, a legnagyobb befolyással bíró szakemberek összefogásától.

Következő interjúalanyunk Erdei Bálint, a Magyar Utazási Irodák Szövetsége elnöke.

Mit vár 2018-tól az utazási irodai piacon?

Az első féléves tapasztalatok és adatok nagyon biztatóak mindkét területen, így reményeink szerint jó év lesz az idei, a be- és kiutazás egyaránt fejlődik. Erősödik a gazdaság, nőnek a bérek, egyre többet utazunk, ugyanakkor hihetetlenül népszerű Magyarország is a külföldi turisták körében.

Örvendetes az is, hogy végre elindult egy komoly országmarketing-kampány külföldön, bízunk benne, hogy ennek hatásait rövidtávon is érezni fogjuk.

Ugyanakkor vannak nehézségek is, a GDPR bevezetése óriási többletteher az irodák számára, akárcsak a július elsejétől hatályba lépő új utazási jogszabályokkal kapcsolatos teendők, emellett a versenyképességünk megtartása és növelése is komoly kihívást jelent.

Hogy alakulhat hazánk turizmusa 2022-ig?

Budapest népszerűsége tovább nő, de fontos, hogy fel tudjunk készülni az egyre növekvő számú látogatóra, megfelelő módon kezelni tudjuk a turistaáradatot. Ezzel annak ellenére foglalkoznunk kell, hogy a magyar fővárost még nem fenyegeti az overtourism jelenség.

A globális folyamatok is biztatóak, elég, ha a Turisztikai Világszervezet előrejelzésére gondolunk, amely szerint 2030-ra 1,8 milliárd nemzetközi turistaérkezés várható. Reméljük, hogy a turizmus fejlődését nem gátolják a jövőben sem gazdasági akadályok, sem egészségügyi kockázatok, sem politikai ellentétek.

A legfontosabb cél, hogy egyre inkább a minőségi szolgáltatások iránt érdeklődő turistát szólítsuk meg. Csak az a gond, hogy mások is ez szeretnék: a magas költésű turistákat akarja majd mindenki elcsábítani. A globális gazdasági fellendülés miatt a MICE ágazat is fejlődik, erre fel kell készülni a megfelelő infrastruktúrával. Komplett programra van szükség e szegmens fejlesztésére.

Milyen kihívások állnak előttünk?

Elfogultság nélkül mondhatjuk, hogy Budapest a világ egyik legszebb városa. Ha ezt az üzenetet sikerül eljuttatnunk a potenciális vevőkör felé és megtaláljuk a minőségi szolgáltatást igénybe vevő turistákat, akkor nyert ügyünk van. Ezért viszont nagyon sokat kell még dolgoznunk.

Nagyon fontosnak tartom, hogy a magyar lakosság is tisztában legyen a turizmus jelentőségével, azzal, hogy ezt mit ad Magyarországnak és az országban élőknek. Ezen a téren van még tennivalónk bőven.

Általánosabb probléma a munkaerőhiány, amin megfelelő képzésekkel egy ideig talán még tudunk javítani. A versenyképességünk növelésének egyik része lehet az adózási környezeten javítani: a foglalkoztatási terheket kellene csökkenteni, mind a munkáltató, mind a munkavállalói járulékok tekintetében.

Az utazási irodák sok esetben versenyhátrányba kerülnek külföldi társaikhoz képest, ennek megoldásához számos jogszabály módosítására lenne szükség, többek között az ellenőrző hatóság jogköréről, a jogosulatlan utazásszervezésről, a helyi iparűzési adóval kapcsolatos korábban nem ismert értelmezésekről, vagy a turizmusfejlesztési hozzájárulás többszöri megfizetéséről.

Mit vár az MTSZ színre lépésétől?

Már konkrét példát is tudok mondani arra, mekkora segítséget jelent a MUISZ számára az MTSZ. Az év elején a Magyar Turisztikai Ügynökség azt a feladatot kapta, hogy vizsgálja felül az utazási irodák ellenőrzési rendszerét meghatározó jogszabályokat. Ehhez az MTÜ kikérte a MUISZ álláspontját. A szakmai állásfoglalás összeállításában nyújtott segítséget nekünk az MTSZ. Külsős szakértőjük ült le az elnökség több tagjával, és szintetizálta a javaslatainkat. Így elkészült egy javaslatcsomag, amelyet benyújtottunk az MTÜ-höz. Ennek legfontosabb üzenete, egy olyan önálló ellenőrző szerv felállításának szükségessége, amely valóban kap pénzt, paripát, fegyvert a megfelelő működéshez. Az MTSZ tehát többek között az ilyen, és ehhez hasonló, az egyes szakmai szervezetek által irányított tanulmányok elkészítésével járulhat hozzá sikeresebb érdekérvényesítéshez.

Az MTSZ-nek egy fontos feladata megítélésem szerint, hogy segítse a szakmai szervezetek együttgondolkodását, közös fellépését. Egyrészt fel tudja gyorsítani az információáramlást a különböző érdekképviseletek között, másrészt képes összegyűjteni a szakmai szervezeteknél felmerülő problémákat, és azokat közvetíteni az állami irányítás felé. Az MTSZ prioritásokat tud felállítani, hogy melyek a legfontosabb ügyek, amelyek megoldást igényelnek, és ezeket a lobbitémákat reményeink szerint megfelelő partnerként tudja hatékonyan tolmácsolni az állami irányítás felé.