Hogyan adózunk 2021-ben?

Forrás: turizmus.com

 2021. január 08. 14:50

A társaságok számára fontos adójogszabály-módosításokról készített áttekintést az RSM Hungary pénzügyi tanácsadó, ebből közlünk néhány részletet.

Kiterjesztett online adatszolgáltatás

A NAV felé történő online adatszolgáltatáshoz kapcsolódó változások kiterjesztik a számlajelentési kötelezettséget szinte az összes magyar társaság összes ügyletére.

2021. január 4-től kezdve az összes belföldi teljesítési helyű számla jelentésköteles, és bekerül a NAV látószögébe, így:

  • a Közösségen belüli értékesítésről és szolgáltatásnyújtásról kiállított számlák;
  • az EU-n kívüli, harmadik országba irányuló exportértékesítésről és -szolgáltatásról kiállított számlák;
  • a magánszemélyek felé kiállított számlák (ezekben az esetekben azonban az adatszolgáltatás során nem lesz jelentendő a magánszemély vevő neve és adószáma).

 

Áfabevallási tervezet

Mivel az adóhivatal 2021-től látja a társaságok összes kimenő tranzakcióját és a belföldi beszerzéseit is, az adminisztrációs terhek könnyítése érdekében 2021. július 1-jétől az adóhatóság elkészíti a hozzá beérkező online jelentésköteles számlaadatok birtokában a cégek számára az áfabevallás tervezetét (eÁfa).

 

E-kereskedelem

Az Európai Unió e-kereskedelemre vonatkozó áfaszabályainak változása kapcsán 2021. július 1-ével módosulnak a távértékesítésre és a kis értékű importra vonatkozó hazai szabályok.

 

Munkaerő-kölcsönzés

Kivezetésre került a munkaerő-kölcsönzésre vonatkozó általános fordított adózás.


Fotó: 123rf

 

Fejlesztési tartalékképzés

2021. január 1-től a tao-kedvezmények rendszerében fontos változás, hogy tovább szélesedtek a fejlesztési tartalékképzési lehetőségek. Az eredménytartalékból a lekötött tartalékba átvezetett összeg tekintetében továbbra is legfeljebb az adózás előtti nyereség összegéig vehető igénybe tao-alap kedvezmény, de a 10 milliárd forintos korlát eltörlésre kerül.

 

Szigorúbb telephely-szabályok

Szigorodtak a Tao tv. szerinti telephely-szabályok. A szolgáltatásnyújtás is tao-telephelyet keletkeztet fizikai kötődés hiányában is, amennyiben a munkavállalók/más jogviszonyban álló természetes személyek által nyújtott szolgáltatás időtartama a 183 napot meghaladja.

További változás, hogy amennyiben van a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény, akkor azt kell alkalmazni egy telephely megítélésére, azaz minden esetben, függetlenül a Tao tv. rendelkezéseitől, az egyezmény által előírt helyzetben telephely keletkezik.

 

Cafeteria

2021-től a SZÉP-kártya-juttatási lehetőségek a közszférában is kibővülnek. Egységes a rekreációs értékhatár, eszerint a költségvetési szerveknél dolgozókra is a privát munkáltatók által adható 450 ezer forintos felső limit érvényes.

További kedvező szabály, hogy 2021. június 30-ig alkalmazhatók a járványügyi helyzetre tekintettel 2020-ban bevezetett, megemelt SZÉP-kártya-keretösszegek és a szocho-mentesség is.

 

KIVA

2021-től újabb cégeknek lehet vonzó a kisvállalati adó (kiva). Az adónembe történő belépés bevételi/mérlegfőösszegre vonatkozó értékhatárplafonja a jelenlegi egyről hárommilliárd forintra, a kilépési határ pedig háromról hatmilliárd forintra nő. Emellett 12 százalékról 11 százalékra csökken a kiva adókulcsa.

A kiva adónemben való bennmaradást segítheti elő az a szabályváltozás, amely szerint a nettó módon számított, 1 millió forintot meghaladó adótartozás nem eredményezi majd minden további nélkül az adóalanyiság megszűnését, ugyanis a kivaalanynak lehetősége lesz az adóalanyiságot törlő határozat véglegessé válásáig megfizetni a tartozást.

 

KATA

Az évi 12 millió forintos bevételi határ túllépése mellett a 40 százalékos „büntetőadó” kiterjesztésre került azon esetekre is, amikor a katás adózó egy (nem kapcsolt) partner felé kiállított számláin szereplő ellenérték meghaladja a 3 millió forintot, illetve kapcsolt vállalkozások közötti ügyletek esetén értékhatártól függetlenül is.

A tervezett adótöbbletet belföldi felek esetén nem a katás adózónak, hanem a számláit befogadó partnernek kell megfizetnie. Amennyiben a katás adóalany bevétele külföldi kapcsolt partnertől, vagy 3 millió forintot meghaladó összegű bevétel esetében külföldi megbízótól származik, a 40 százalékos mértékű adó a kisadózó vállalkozást terheli, de az adó alapja a 3 millió forintot meghaladó bevételrész 71,42 százaléka lesz.


Fotó: 123rf

 

Szociális hozzájárulási adó

A szocho-kulcs 2020. július 1-jétől 15,5 százalékra csökkent, ez az adómérték alkalmazandó 2021-ben is.

Azokban az esetekben, amikor a magánszemély nem kifizetőtől szerez összevont adóalapba tartozó jövedelmet (pl. külföldről, önkéntes biztosítópénztártól kapott jövedelem) a korábbi 85 százalékos szabály helyett 2021-ben az adóalapot a jövedelem 87 százalékában kell megállapítani.

 

Szakképzési hozzájárulás

2021-től az önálló és nem önálló tevékenységekből származó jövedelmeken túlmenően további szocho-alapot képező jövedelmek után is szakképzési hozzájárulást kell fizetni, így az egyéb jövedelem, a béren kívüli juttatások, a béren kívüli juttatásnak nem minősülő egyes meghatározott juttatások (pl. üzleti utazáson adott étkezés, telefon-magánhasználat, reprezentáció, üzleti ajándék, csekély értékű ajándék, rendezvényen adott ajándék, pénztári célzott szolgáltatásra befizetett összeg) és a kamatkedvezményből származó jövedelem után is.

A SZÉP-kártya-juttatások után csak 2021. július 1-től kell megfizetni az 1,5 százalékos szakképzési hozzájárulást.

 

Helyi iparűzési adó

2021-től a helyi iparűzési adóbevallást elegendő a NAV-hoz benyújtaniuk az adózóknak.

A 639/2020. kormányrendelet alapján a helyi iparűzési adó mértéke 1 százalékra módosult azon kis- és középvállalkozások számára, amelyeknek a 2021. évben végződő adóévben alkalmazandó önkormányzati rendeletben megállapítottak szerint az adót több mint 1 százalék adómértékkel számolva kellene fizetni.

 

Gépjárműadó

2021-től a belföldi gépjárművek adóztatási feladatait a NAV látja el, a gépjárműadó-bevételeket is a NAV felé kell megfizetni.

 

Egészségügyi szolgáltatási járulék

2021. január elsejétől már havi 8.000 forintot kell fizetniük az érintetteknek, a napi összeg 270 forintra módosul.

 

Jövedéki adó

Két lépésben emelkedik a dohánytermékek jövedéki adója. A pálinka bér- és magánfőzése évi 86 liter párlat mennyiségig adómentes 2021-től.

 

Turizmusfejlesztési hozzájárulás

A turizmusfejlesztési hozzájárulást 2021-től nem kell megfizetni a közvetített szolgáltatások után.

*

A megváltozott adószabályok részletes áttekintése itt található.