Kétmilliárd forintra pályázhatnak a TDM-szervezetek

Forrás: turizmus.com

 2015. november 16. 14:12

A turisztikai desztinációmenedzsment-szervezetek fejlesztése céljából, kétmilliárd forintos keretösszeggel megjelent a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) új pályázata, amelynek értelmezéséhez a Magyar TDM Szövetség nyújt útmutatót.

A Turisztikai szervezetek (TDM) fejlesztése című (GINOP - 1.3.4 -15) pályázati felhívás célja a fogadóterület versenyképességének javítása a meglévő turisztikai kínálati elemek szolgáltatási csomaggá alakításával, a desztináció vonzerejének javításával, a jól meghatározott célcsoportok igényeinek megfelelő szolgáltatási választék és színvonal kialakításával. További cél, hogy a turisztikai szolgáltatók közötti együttműködés erősödjék, a közösen meghatározott célok érdekében tartós partnerség alakuljon ki az érdekeltek (köz- és magánszféra) szereplők között. Ennek érdekében az életképes és fenntartható helyi szervezetek, valamint a térségi együttműködések ösztönzése áll a program középpontjában – olvasható a kiírásban.

A pályázat szakmai kidolgozásában a Magyar TDM Szövetség vezetősége is aktívan közreműködött. Tájékoztatása szerint 2016. január 4-től 2018. január 4-ig nyújtható be a várhatóan 60-80 db pályázat, amelyek elbírálása 2016. február 23-tól szakaszosan, 3 havonta történik.

A felhívás 3 pályázói típust definiál a pályázásra jogosult – TDM szakmai regisztrációval rendelkező egyéb egyesület vagy kft. szervezeti formájú – szervezetek között, amelyek eltérő támogatási összeg és intenzitás szerint pályázhatnak. Helyi TDM-szervezetnek tekintjük a legalább 30 ezer vendégéjszakával rendelkező szervezeteket, kiemelt jelentőségű helyi TDM-szervezetnek a 200 ezer vendégéjszakát meghaladó gyógyhelyeket, megyei jogú városokat vagy az 500 ezer vendégéjszakát meghaladó működési területet lefedő TDM-szervezeteket, emellett térségi TDM-szervezetnek a 200 ezer vendégéjszakát meghaladó, legalább két helyi szervezetet magában foglaló térségi szervezeteket.

Az igényelhető támogatás összege – amelynek 25 százaléka előlegként lehívható – helyi TDM-szervezetek esetén 10-20 millió forint (75%-os támogatási intenzitás mellett), kiemelt jelentőségű helyi TDM-szervezetek és térségi TDM-szervezetek esetén pedig 30-65 millió forint közé esik (85%-os támogatási intenzitás mellett). Ez utóbbi esetében előnyt élvez azon térségi szervezet, amely egy évnél újabb TDM szakmai regisztrációval rendelkező helyi TDM-szervezetet tud tagságán belül – ez esetben a maximális támogatási összeg 85 millió forint.

A 18–36 hónap hosszúságú projektek kötelezően megvalósítandó támogatható tevékenységei, így a termékfejlesztés, szemléletformálás, oktatás és képzés, marketing, illetve monitoring, helyi és térségi szinten egyaránt beépíthető projektelemek, azok szakmai tartalma azonban az egyes szinteken ellátandó feladatokhoz illeszkedik.

Fontos jogosultsági feltétel, hogy pályázati projektet csak legalább egyéves TDM-regisztrációval rendelkező helyi TDM-szervezet nyújthat be, ezen szervezeteknek azonban lehetőségükben áll térségi TDM-szervezet tagjaként részesülni a lehívható forrásokból (térségi szinten ez a kritérium nem releváns).

Magasabb pontszámmal jutalmazandó az a TDM-szervezet, amely minőségmenedzsment-elemek megvalósítását, monitoringtevékenységet, képzéseket épít be a projektjébe, növeli a pénzügyi fenntarthatóságát, illetve az önkormányzat magas hozzájárulást biztosít a szervezet javára, és helyi TDM-szervezetként tagja térségi TDM-szervezetnek.

Az elszámolható költségek közé tartoznak a projektelőkészítés költségei, a projektmenedzsment költségei, a beruházási költségek, a szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások és munkatársak költségei, valamint az általános költségek.

A GINOP - 1.3.4 -15 kiíráson egy szervezet csak elutasított projekt esetén indulhat még egyszer.

Jelen pályázati kiírás hatálya Magyarország Pest megyén kívüli területe, Budapest és Pest megye fejlesztéséről a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) hivatott gondoskodni.

A 2015. december 3-4. között Gyulán megrendezésre kerülő XIV. Országos TDM Konferencia központi témája a jelen pályázati kiírásra való felkészülés lesz, melyen a részvétel minden érdeklődő számára nyitott. A rendezvényről bővebb tájékoztatás a napokban válik elérhetővé a www.tdmszovetseg.eu oldalon.

A Magyar TDM Szövetség pályázati kérdések esetén készséggel áll a potenciális pályázó szervezetek rendelkezésére az alábbi elérhetőségen: info@tdmszovetseg.eu; 70/94-95-177; 30/77-36-536.